Dąbrówno

Odjazdy z Dąbrówna do Ostródy:
Przez Rychnowo:  5.30D 6.30S 8.00D 9.20S
12.30D  14.30D

Przez Marwałd: 10.00S

D – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
S – kursuje tylko w dni nauki szkolnej